Místo poblíž vazby subtrátu v enzymové molekule, kde probíhá katalytický proces.