Enzym katalyzující fosforylaci akceptorové molekuly obvykle pomocí ATP, který slouží jako donor fosfátu.