Jedna ze skupin geneticky identických buněk nebo organismů odvozených ze společného předchůdce.