Sekvence 3 bází (nukleotidů) v m-RNA odpovídající určité aminokyselině. Čtyři baze (A,U,G,C) jsou schopny vytvořit 64 tripletů. Jedna aminokyselina je tedy kódována několika triplety, pouze Trp a Met jedním.