Prostorové uspořádání atomů v molekule, které může být změněno pouze rozštěpením vazby a vytvořením nové vazby.