Prostorové uspořádání funkčních skupin v molekule, které může být změněno, aniž by byly přerušeny kovalentní vazby. Molekula s jednou konfigurací může mít více než jednu konformaci.