Enzym, který se v organismu syntezuje v konstantním množství bez ohledu na růstové podmínky.