Vazba jedné složky na makromolekulu zvyšuje afinitu vazby jiné molekuly. Typickým příkladem je hemoglobin, kdy vazba jedné molekuly kyslíku zvyšuje afinitu vazby dalších tří molekul kyslíku. Jiným příkladem je kooperativní vazba histonových molekul na DNA.