Způsob, jakým spolu u proteinu interagují jednotlivé podjednotky za vytvoření multimerního proteinu.
Na obrázku je uvedena struktura dodekameru enzymu glutaminsynthetasy. Tento enzym je složen ze dvou hexamerů (šestičetná osa symetrie) umístěných pod sebou.