Heterogenní populace vesiklů pocházejících z Golgiho aparátu. Obsahují lytické enzymy aktivní při pH = 4,5 - 5,0 určené k rozkladu proteinů, nukleových kyselin, lipidů a cukrů. Lysosomy jsou zodpovědné za degradaci makromolekul po endocytóze a nežádoucích buněčných komponent.