Soubor enzymově katalyzovaných reakcí odehrávajících se v živém organismu (anabolismus, katabolismus).
Podle způsobu zajištění energetických potřeb dělíme organismy z hlediska metabolismu do následující skupin: