Přeměna formy, zejména larvy na dospělého jedince.