Proces, kdy se replikující se chromosomy rovnoměrně distribuují před rozdělením buňky na protilehlé póly. Zdvojení genetického materiálu buňky.