Úmyslná změna sekvence DNA, která je dědičná. Mutagenezi lze provést fyzikálními prostředky (UV záření), chemickými prostředky nebo vložením krátké sekvence nukleotidů.
Mutagen: Látka schopná způsobit dědičné změny (mutace) v organismu.