Důležitá složka bakteriální stěny. 3-O-laktyléter N-acetylglukosaminu. V bakteriální stěně je přítomna jako N-acetylmuramátpentapeptid.