Purinové nebo pyrimidinové báze  DNA (A,T,G,C) nebo  RNA (A,U, G, C).