Polymery ribonukleotidu (RNA) nebo deoxyribonukleotidu (DNA). Jednotlivé nukleotidy jsou spojeny 3´,5´-fosfodiesterovou vazbou.