Nukleotidmonofosfát (3´nebo 5´) obsahující purinovou či pyrimidinovou bázi, ribosu nebo deoxyribosu a jednu či více fosfátovou skupinu.