Schopnost molekuly stáčet rovinu lineárně polarizovaného světla. Nutnou a postačující podmínkou je chiralita.