Enzym katalyzující syntézu polymeru z monomeru (např. DNA z nukleosidtrifosfátů).