Struktura obsahující nukleotidy vázané mezi sebou fosfodiesterovou vazbou (5´-3´). Řetězec polynukleotidu má polaritu a je ukončený buď 5´nebo 3´ OH skupinou.


5´ OH -U-C-A-G-__________C-G-U-A- 3´OH