Strukturním polysacharidem v rostlinné říši je celulosa (b-(1,4)vazba). Polymer je stabilizován vodíkovými můstky mezi OH skupinou na C-3 a heterocyklickým kyslíkem. Celulosa tvoří lineární polymery a je nejrozšířenějším polysacharidem.