Zásobní rostlinný polysacharid obsahuje dvě komponenty (amylosa a amylopektin). Škrobová zrna obsahují obvykle 10 - 30% amylosy a 70 - 90% amylopektinu. Amylosa tvoří lineární řetězce (a(1,4) vazba), svinuté do formy a-šroubovice. Amylopektin se od amylosy liší větvením. Místo větvení je na uhlíku č.6. K větvení dochází jednou na 20 glukosových zbytků.
 
AMYLOSA