Konjugovaný pár kyselina-baze schopný udržovat konstantní pH po přídavku silné kyseliny nebo zásady do systému. Pufrační kapacita je maximální, pokud jsou obě konjugované formy pufru přítomny ve stejné koncentraci, tj. při pH rovném pKa pufru.
pKa některých významných pufrů:
 
kys. citronová 3,1 až 6,4
kys. octová 4,76
MES 6,10
MOPS 7,17
HEPES 7 ,48
Tris 8,1
Glycin 9,78
Borát 9,24