Bílkovina vznikající v živočišném imunitním systému jako odpověď na přítomnost cizorodé látky (antigenu) a která se na tyto cizorodé látky váže specifickou nekovalentní vazbou. Nejznámější protilátkou je tzv. imunoglobulin G. Protilátky vznikající v séru zvířete jsou produktem různých typů odpovědných buněk a jsou proto heterogenní směsí molekul lišících se svojí specifitou a afinitou: polyklonální protilátky.
Monoklonální protilátky
jsou naopak produktem hybridomu připraveného z jediného typu buněk rakovinného typu (myelom) pěstovaných uměle v kultuře.