Planární komplex obsahující 4 substituované pyrroly vázané kovalentně přes jeden uhlík do kruhu a často obsahující atomu kovu (Mg, Fe). Nejznámějším porfyrinem je hem obsahující železo (viz hemoproteiny) nebo chlorofyl obsahující hořčík.