Sekvence kovalentně vázaných monomerních jednotek v polymeru (bílkovina, nukleové kyseliny).