Struktura sloužící jako startovní místo pro polymeraci.