Nechirální molekula, obsahující dva totožné substituenty, která by se stala chirální, pokud by byl jeden z těchto substituentů nahrazen jiným. Díky struktuře aktivního místa enzym tyto dvě totožné skupiny vzájemně rozlišuje. Příkladem je molekula citrátu a jeho izomerace na 2R, 3S izocitrát.