Tichý fágový genom. Některé profágy se integrují do hostitelského genomu, jiné se replikují nezávisle. Profágový stav je udržován represorem kódovaným fágem.