Stádium meiózy nebo mitózy, kdy se chromosomy kondenzují a stávají se viditelnými útvary.