Enzymy prokaryontního původu štěpící dvojitou šroubovici DNA ve specifickém místě. Specifita spočívá v rozpoznávání sekvence 4 nebo 6 párů bazí. Štěpení probíhá tak, že výsledné segmenty mají na koncích identické baze.