Buněčný gen, který může být modifikován, takže vzniká onkogen působící rakovinu.