Dusíkatý heterocyklu. Základ nukleových bází, nukleotidů, RNA, DNA.