Dusíkatý heterocyklus. Základ nukleových bází, nukleotidů, RNA, DNA.