Buněčná organela složená z ribosomální RNA a proteinů. Spolu s mRNA je místem syntézy bílkovin. Prokaryontní ribosom se skládá ze dvou podjednotek: 30 S a 50S. mRNA a aminoacyl-t-RNA jsou vázány na menší podjednotku. Peptidyltransferasa a rostoucí polypeptidový řetězec jsou spojeny s větší podjednotkou.