Tvorba metabolicky inaktivní buňky z buňky vegetativní, která pak vzdoruje extrémně nepříznivým vnějším podmínkám.