Jednotka používaná k vyjádření velikosti sedimentační konstanty s: 1 S = 10-13 s. Sedimentační konstanta je úměrná rychlosti sedimentace molekuly v daném centrifugačním poli a závisí na molekulové hmotnosti a tvaru molekuly.