Chemické spojení pro komunikaci mezi dvěma nervovými buňkami nebo mezi nervovou buňkou a buňkou cílovou, např. svalovou. Přenos nervového vzruchu je zajištěn mediátory nervového vzruchu (acetylcholin, adrenalin, DOPA, g-aminomáselnan.
Některé (acetylcholin) spouštějí akční potenciál druhé buňky, jiné jej inhibují (g-aminomáselnan). Acetylcholin se váže na receptor cílové buňky, který je iontovým kanálem. Vazbou na receptor se kanál otevře. Acetylcholin je odstraňován acetylcholiesterasou inhibovanou organofosfáty (nervové plyny).