Časový interval, během kterého je v enzymové kinetice rychlost enzymové reakce konstantní. Termín se používá při popisu stavu živé buňky, ve které je koncentrace metabolitů zhruba konstantní, protože rychlost odbourávání se rovná rychlosti jejich syntézy.