Derivát imidazolonu vázaného na tetrahydrothiofenový (thiolanový) kruh. Koenzym karboxylačních enzymů využívajících hydrogenuhličitan. Reakce je ATP dependentní. Funkce ATP spočívá v dehydrataci karbonátu (karboxyfosfát je intermediátem reakce). Koenzym se vyskytuje ve formě prostetické skupiny vázané na lysylový zbytek bílkoviny.