Metabolická jaterní dráha vedoucí k syntéze močoviny z amoniaku a CO2.
 
 
Sumární reakce celého cyklu je následující:
 
CO2 + NH4+ + 3 ATP + aspartát + 2H2O = CO(NH2)2 + 2ADP + 2Pi + PPi + fumarát + 6H+
 
Dusík v močovině pochází z amoniaku a aspartátu. Na této metabolické dráze se podílejí enzymy cytosolu a matrix mitochondrií.