Nikotinamidadenindinukleotid (fosfát) NAD(P)+. Koenzymy vznikající z nikotinamidu. Biologické přenašeče redoxních ekvivalentů. Obvyklá funkce NAD+ je redukce dvěma elektrony a jedním H+ (hydridový aniont) za vzniku NADH, který difunduje nebo je transportován k terminálnímu akceptoru, kterým může být O2. Redukce koenzymu se projeví výraznou změnou v absorpčním spektru, tj. vznikem maxima při 340 nm. Tohoto jevu se využívá při měření aktivity NAD(P) dependentních enzymů (Warburgův optický test).
 
NAD+ + CH3CH2OH = CH3CHO + NADH + H+