Koenzym, který se účastní štěpení vazeb typu
 
-CO-CO- a -CH(OH)-CO-CH(OH)-

Je koenzymem dekarboxylace 2-oxokyselin a transketolasy.