Proteolytický enzym, endopeptidasa, štěpící peptidovou vazbu za arginylovými a lysylovými zbytky.
 
 
 
Je syntezován v pankreatu a vylučován do tenkého střeva ve formě inaktivního trypsinogenu. Zde je aktivován proteolytickým štěpením enzymem enteropeptidasou.