Vysokoobrátková centrifuga dosahující otáček až 60 000 otáček.s-1 a 500 000 g. Je používána k separaci makromolekul. Centrifuga je chlazená a rotor je uložen ve vakuovém prostoru.