Komplex nukleové kyseliny a proteinu, který může infikovat specifickou hostitelskou buňku a replikovat se v ní za vzniku nových virových částic.