Mrazová sublimace. Metoda určená ke konzervaci biologických vzorků. Voda se odpařuje ze zmrazeného vzorku pod vakuem a namrazuje se na kondenzační spirálu chlazenou na -50°C. Vzorek bílkoviny si uchovává pěnovitou strukturu i biologickou aktivitu. Lyofilizované kultury bakterií jsou životaschopné po rozsuspendování ve vodě.
       Na obrázku je komerční lyofilizační zařízení.