Dědičná choroba způsobená deficiencí enzymu dioxygenace kys. homogentisové (metabolismus tyrosinu). Nadbytek kys. homogentisové se vylučuje močí která stáním (oxidací) tmavne.