Typ sekundární struktury bílkovin, velice stabilní pravotočivé šroubovice obsahující zhruba 3,6 aminokyselinových zbytků na jeden závit. Struktura je držena vodíkovými vazbami mezi karbonylovou skupinou a NH skupinou antiparalelních peptidových vazeb.